• Adresa: Zlatiborska 21, Novi Sad 21123
  • Radno vreme:00 - 24
  • Pratite nas:

Čišćenje septičkih jama

Crpljenje/čišćenje kamionom - cisternom otpadnih voda/septičkih jama i ekološki odvoz na deponiju:

  • čišćenje i pražnjenje septičke jame i otpadnih voda
  • čišćenje separatora i rezervoara

Pozovite nas : 063 480 626